Make your own free website on Tripod.com
kuran  Çalışması
1 Cümle çalışma ( Cümle ezberleme )
a arapça ( ______________________________)
b okunuşu ( İnneke hamidin mecid )
c anlamı ( Hamda layık ve yüce olansın )
  Kelime çalışması ( Cümledeki kelimeleri ezberleme )
a arapça ( _________)
b okunuşu ( hamidin )
c anlamı ( Hamda )